The
Light

MK Illumination fick sin installation för ”The Light” i Leeds förlängd i ytterligare tre år i november 2013 som en förlängning av kontraktet som gick ut 2012. De nya produkterna designades särskilt för detta unika projekt, som också inbegrep mycket stora ramar med tyg som sytts av ett specialföretag. Ungefär 400 slingor med Crystal Light användes.